"نگاه زن" منعکس کنندۀ نگاهی نو  زنان افغان                           .

انیسه وهاب جهان را برای همیشه بدرود گفت


مرگ تاسف برانگیز ستاره تیاتر و سینمای افغانستان ضایعه ی بزرگی برای جامعه هنرمندان، فرهنگیان و مردم افغانستان بود. زنی که با عشق و علاقمندی زائد الوصفی به تیاتر کشور خدمات ارزنده و مفیدی رانمود. انیسه وهاب در اکثر نقش های خود مسلط و با احساس بازی می نمود. او طرفداران زیادی در داخل و خارج از کشور داشت . بسیاری خاطرات جوانی شان را در لابه لای پارچه های تمثیلی او می یابند.

. انیسه وهاب در سال 1343 در گذر دیوان بیگی کابل زاده شد، کودکی بیش نبود که با رادیو کابل وقت همکاری کرد و در عرصه هنر و فرهنگ تلاش های زیاد نمود. وی بیشتر از سه دهه عمراش را صرف هنر نمود و در صد ها فلم، نمایشنامه، و تیاتر نقش بازی کرد. این هنرمند در دوران غربت نیز به کار هنری پرداخته تیایرغربت را ایجاد نمود و در همین دوره، دررادیو بی بی سی در سطح هنر مندان تراز اول، زحمات زیادی انجام داد.

گفته شده است که انیسه وهاب از سن شش ساله گی زمانی که حتی شامل مکتب نشده بود، در رادیو افغانستان حضور می یافت و در درامه های رادیویی و برنامه های که برای اطفال ساخته می شد، اشتراک می کرد.

بسیاری از همکاران انیسه وهاب می گفتند که او بیشتر علاقه داشت که برای اطفال برنامه بسازد و یا هم در برنامه های اشتراک کند که بیشتر اطفال در آن حضور می داشتند.


به گفته اعضای خانواده انیسه وهاب، این هنرمند سرشناس افغان که حدود یک ماه در بستر بیماری بود که نتیجتا به عمر 53 ساله گی چشم از جهان پوشید و علاقمندان خود را به سوگ نشاند.

زنان همواره در طول خدمات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شان از سوی برخی گروه های تندرو محکوم به انزوا گردیدند اما زنان شجاعی بودند که از پا نایستادند و در صحنه های مختلف نقش اساسی شان را بعنوان یک انسان آزاد ایفا نمودند.

مجله "نگاه زن" ضمن تسلیت به تمامی مردم افغانستان، هنرمندان و فرهنگیان کشور و خانواده مرحومه انیسه وهاب امیدوار است تا زنان بتوانند در عرصه های هنری؛ آرزوهای دست نیافته خانم انیسه وهاب را مبنی بر اقتدار تیاتر و سینمای افغانستان را به واقعیت مبدل سازند.

 


گزارش تخلف
بعدی