"نگاه زن" منعکس کنندۀ نگاهی نو  زنان افغان                           .

مصاحبه با شمیم اصغری قهرمان رشته ورزشی فول کانتاکت افغانستان


 

شمیم اصغری: میخواهم به عنوان یک بانوی افغان درتمامی مسابقات بیرق زیبای کشورم رادرسکوهای قهرمانی به اهتزازدرآورم.

 

 

 

زنان و دختران کشور در چند سال اخیر موفقیت های شایانی را کسب نمودند. این موفقیت ها در عرصه های مختلف از جمله رشته های ورزشی  تبارز بهینه داشته است. زنان و دوشیزه گان افغان در بسیاری از مسابقات بین المللی مقام اول قهرمانی را کسب نموده و بیرق پرافتخار افغانستان را در سکوهای قهرمانی بالا بردند. یکی از این قهرمانان "شمیم اصغری" است که اخیرا در میان چهار کشور مقام اول را در رشته ورزشی "نیوفول کانتاکت" کسب نموده است. خبرنگار مجله "نگاه زن" با این قهرمان گفتگویی صمیمانه ای را بعمل آورده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم:   

 

1- از خودتان بگویید.

به نام خدا شمیم اصغری هستم عضوتیم ملی فدراسیون" نیوفول کانتاکت شین گی تای" افغانستان ومتعلم صنف12لیسه ام البنین.

 

2-ازچه زمانی به ورزش روی آوردید؟

حدود 3 سال میشود که به ورزش روی آورده ام وتقریبا یک سال است که عضوتیم ملی هستم ، درآکادمی ورزشی "شیهان" تحت نظرشیهان امیرحسین حیدری ورزش راشروع کردم وفعلا درحال تدریس این ورزش برای همنوعانم میباشم.

 

3-انگیزه وهدفتان از روی اوردن به ورزش چیست؟

هدف وانگیزه ام درابتدا داشتن بدن صحتمند و سالم بود.اما حالا به اهداف وآرزوهایم افزوده شده است و آن اینکه میخواهم به عنوان یک بانوی افغان درتمامی مسابقات آسیایی،منطقه ای وجهانی بیرق زیبای کشورم رادرسکوهای قهرمانی به اهتزازدرآورم.

4-ازکارنامه های موفق تان دررشته ورزشی تان بفرمایید؟

درمسابقات انتخابی تیم ملی بانوان سال1388مدال طلا گرفتم.

 

5-درمورد دستاوردتان دراخرین مسابقه بیشترتوضیح دهید؟

درمسابقات منطقه ای که بین کشورهای ایران،عراق،تاجکستان وافغانستان در شهر تهران برگزار شده بود من توانستم باشکست دادن 2حریف ایرانی ویک حریف عراقی مقام اول ومدال طلا رابرای هم میهنانم کسب نمایم.

 

6-فامیل،اقارب و دوستانتان تاچه اندازه در پیشرفتتان موثر بوده است؟

بسیار زیاد. اولترازهمه استاد نهایت مهربانم شیهان امیرحسین حیدری درموفقیتهای ورزشی ام نهایت نقش اساسی داشته وسپس تشویق های فراوان پدر،مادر، خواهر، برادر بزرگم ومعلمان مکتب ام بسیارمفید بوده است. واین تشویق ها تاثیرات بسیار زیادی در پیشرفتم در رشتۀ ورزشی داشته است.

 

7-حضوروجایگاه زنان در ورزش راچگونه ارزیابی میکنید؟

طوریکه همه میدانیم نیمی ازپیکره جامعه مارا زنان تشکیل میدهند پس لازم وضروری هست  که انان هم درکسب افتخارات وسازندگی وطن خویش سهم بگیرند. همه مردم شاهد رشد زنان در رشته های ورزشی هستند و چه بسا ورزشکارانی که مقامهای بالا را کسب نمودند و در چند سال اخیر ورزش زنان در افغانستان انکشاف خوب و وسیع یافته است.

 

8-خاطره تان ازمسابقاتی که تااکنون داشته اید تعریف کنید؟

خاطرات خوب بسیار است اما بهترین خاطره ورزشی ام درمسابقات ایران این بود که بعد ازمسابقات ورزشی سمینارآموزشی و ازمون مربیگری بین المللی برگزارشد که من درمیان اشتراک کنندگان از تمام کشورهای حاضر در مسابقات اول نمره عمومی دربین زنان ومردان شدم که مدرک مربیگری بین المللی سمپای2 راتوانستم اخذ نمایم.

 

9-استقبال مردم ازپیروزی شما در مسابقات چگونه بود؟

حضورمردم واستقبال هم میهنانم بسیارچشمگیربود ومن از همه انان سپاسگذارم. این مردم هستند که ما را تشویق میکنند و باعث میشوند تا ما بتوانیم افتخارات زیادتری را نصیب کشورمان نمائیم و استقبال آنان روحیۀ جدیدی را به ورزشکاران مخصوصا ورزشکاران دختران و زنان مید هد.

 

10-پیام شما به مردم افغانستان منحیث یک ورزشکارچیست؟

از خانواده های محترم میخواهم که اجازه دهند که دختران انها نیزبه ورزش روی بیاورند تا موفقیت های بزرگی را در زندگی شان کسب نمایند مخصوصا ورزش نیوفول که یک ورزش کاملا علمی واکادمیک میباشد و این ورزش برای تمام اقشارجامعه مفید بوده و توانایی های روحی و جسمی شان را بالا میبرد.

 گزارش تخلف
بعدی